Trung tâm Ngoại ngữ Tiến Bộ - Khóa học Luyện thi IELTS 6.5 cấp tốc | Edu2Review

Khóa học Luyện thi IELTS 6.5 cấp tốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2.5 tháng

Mô tả khóa học:

- Giáo viên giới thiệu đầy đủ các dạng đề của cả 4 phần thi IELTS.

- Cung cấp và hệ thống hóa đầy đủ các skill, strategy, và tactic cho cả 4 phần thi IELTS.

- Hướng dẫn áp dụng các skill, strategy, và tactic này vào thực tế giải các đề thi IELTS.

- Lộ trình học:

+ Tuần 1: Luyện IELTS Reading (4 buổi)

+ Tuần 2: Luyện IELTS Listening (4 buổi)

+ Tuần 3: Luyện IELTS Speaking (4 buổi)

+ Tuần 4: Luyện IELTS Writing (6 buổi)

Lợi ích khóa học