Trung tâm Ngoại ngữ Tin học BALL | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học BALL

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp
1 tháng

Học phí 700.000đ

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

1 tháng

Học phí 700.000đ

Chương trình

Tiếng Anh cho bé

Trẻ em
1 tháng

Học phí 700.000đ

Tiếng Anh cho bé

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

1 tháng

Học phí 700.000đ

Chương trình

Tiếng Trung

Tổng hợp
1 tháng

Học phí 700.000đ

Tiếng Trung

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

1 tháng

Học phí 700.000đ

Chương trình

Tiếng Hàn giao tiếp

Giao tiếp
1 tháng

Học phí 700.000đ

Tiếng Hàn giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

1 tháng

Học phí 700.000đ

Chương trình

Tiếng Hàn cơ bản

TOPIK 1 sơ cấp
1 tháng

Học phí 700.000đ

Tiếng Hàn cơ bản

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

1 tháng

Học phí 700.000đ

Chương trình

Tiếng Hàn cấp độ 2

TOPIK 1 sơ cấp
1 tháng

Học phí 700.000đ

Tiếng Hàn cấp độ 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

1 tháng

Học phí 700.000đ

Chương trình

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay