Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Long An - Khóa học Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh | Edu2Review

Khóa học Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Lộ trình khóa học

 • Trình độ A: Giáo trình: American English Files (Book 1 + Book 2).
 • Trình độ B: Giáo trình: American English Files (Book 3 + Book 4).
 • Trình độ C: Giáo trình: Advanced.

Chi tiết khóa học và học phí

Trình độ A1 (180 tiết)

 • Trình độ A1.1 ( 90 tiết).
 • Trình độ A1.2 ( 90 tiết).

Trình độ A2 (180 tiết)

 • Trình độ A2.1 (90 tiết), học phí: 1.200.000 VNĐ.
 • Trình độ A2.2 (90 tiết), học phí: 1.200.000 VNĐ.

Trình độ B1 (180 tiết)

 • Trình độ B1.1 (90 tiết), học phí: 1.300.000 VNĐ.
 • Trình độ B1.2 (90 tiết), học phí: 1.300.000 VNĐ.

Trình độ B2 (240 tiết)

 • Trình độ B2.1 (120 tiết), học phí: 1.500.000 VNĐ.
 • Trình độ B2.2 (120 tiết), học phí: 1.500.000 VNĐ.

Trình độ C1 (240 tiết)

 • Trình độ C1.1 (120 tiết), học phí: 2.000.000 VNĐ.
 • Trình độ C2.2 (120 tiết), học phí: 2.000.000 VNĐ.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Long An

7.0
Khá
1 đánh giá
Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng

Trung Tâm Có Các Khoá Luyện Thi Đại Học Môn

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm có các khoá luyện thi đại học môn tiếng Anh với mức phí do UBND tỉnh Long An quyết định nên nhìn chung là tương đối thấp so với mặt bằng chung của các trung tâm khác. Ngoài ra trung tâm còn có các khoá tin học ứng dụng lấy chứng chỉ quốc gia.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.