Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Long An - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Lộ trình khóa học

Giáo trình

Gồm hai chương trình:

  • English for Everyone (Tiếng Anh tổng quát): với các cấp độ A1, A2, B1, B2 (theo khung chuẩn Châu Âu CEF) với giáo trình học là American English Files.
  • English for Tourism (Tiếng Anh du lịch): dành cho học viên có nhu cầu làm việc, hoạt động trong ngành du lịch hoặc có nhu cầu đi nước ngoài với giáo trình học là Welcome!

Thời khóa biểu : 3 buổi/tuần ( Hai – Tư – Sáu) hoặc ( Ba – Năm – Bảy).

Ban đêm:

  • từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 00.
  • từ 18 giờ 15 đến 20 giờ 30.

Lợi ích khóa học