Trung tâm ngoại ngữ-tin học Tây Bắc - Khóa học Tiếng Hoa giao tiếp nâng cao | Edu2Review

Tiếng Hoa giao tiếp nâng cao

Học phí 3.250.000đ

Chương trình

Trình độ

Nâng cao

Thời lượng

20 tuần

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn