Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Hùng Vương | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Hùng Vương

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Học tiếng Anh trực tuyến

Trình độ

Học trực tuyến
Nhận tư vấn

Tiếng Anh A2

Các khóa học khác

Tiếng Anh A2

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Tiếng Anh B1

Các khóa học khác

Tiếng Anh B1

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Tiếng Anh B2

Các khóa học khác

Tiếng Anh B2

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Tiếng Anh C1

Các khóa học khác

Tiếng Anh C1

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay