Trung tâm Ngoại ngữ Trí Đức - Khóa học Tiếng Anh doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

30 buổi

Nội dung học:
Ngữ âm
Các tình huống giao tiếp hàng ngày và chuyên ngành trong công việc: trao đổi trực tiếp, email, điện thoại…
Thực hành hành hội thoại, thảo luận theo nhóm
Giáo viên: việt hay nước ngoài theo yêu cầu
Địa điểm: Lớp học tổ chức ngay tại công ty
Thời gian học: Do công ty sắp xếp.
Số buổi học: thỏa thuận
Học phí: thỏa thuận

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Đức

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá