Trung tâm ngoại ngữ Từ Niệm | Edu2Review

Trung tâm ngoại ngữ Từ Niệm

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Phổ thông cấp tốc

Trình độ

Tổng hợp
Nhận tư vấn

Tiếng Quảng Đông cấp tốc

Trình độ

Tổng hợp
Nhận tư vấn

Tiếng Hoa trẻ em

Trình độ

Cho trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh người lớn

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh người lớn

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay