Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - VNUA - Khóa học Tiếng Trung Sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Trung Sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

30 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng:

  • Dành cho học viên đã hoàn thành Sơ cấp 1 hoặc có trình độ tương đương

Giáo trình:

  • Quyển Hán Ngữ 2

Ưu đãi:

  • Giảm học phí 10% khi đăng ký nhóm 10 học viên.
  • Giảm học phí 5% khi đăng ký nhóm 5 học viên.
  • Miễn phí giáo trình và học liệu.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - VNUA

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá