Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế - Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

30 buổi

  • Đối tượng: Học viên bắt đầu học tiếng Hàn
  • Nội dung: Học từ bảng chữ cái đến bài 10 giáo trình tập 01.
  • Thời gian học: 1,5h x 30 buổi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá