Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế - Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

30 buổi

  • Đối tượng học: Người đã học tiếng Hàn sơ cấp 2
  • Nội dung: Học từ bảng chữ cái đến bài 21 đến bài 30
  • Giáo trình: Sử dụng sách tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt bao gồm bộ giáo trình và sách bài tập.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá