Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế - Khóa học Tiếng Nhật Sơ Cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật Sơ Cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Thời lượng

25 buổi

Đối tượng khóa học: Khóa học sơ cấp 2 dành cho các bạn đã học xong khóa học sơ cấp 1 hoặc đã học hết bài 7 của giáo trình Minna no nihongo

Nội dung đào tạo

  • Khóa học sơ cấp 2 với các tình huống giao tiếp được nâng cao hơn, các thể quan trọng của động từ
  • So sánh giữa các sự vật với nhau
  • Đưa ra được lời sai khiến, nhờ vả
  • Có thể diễn tả các hành động theo trình tự nhất định

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá