Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế - Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Thời lượng

25 buổi

Đối tượng học:Khóa học sơ cấp 3 dành cho các bạn đã học xong khóa học sơ cấp 2 hoặc đã học hết bài 15 của giáo trình Minna no nihongo – giúp bạn đạt trình độ N5

Nội dung đào tạo:Nội dung từ bài 16 đến bài 25 giáo trình Minna no Nihongo. Sau khóa học này bạn đã có thể thi lấy bằng trình độ N5, có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống

Khóa học sơ cấp 3 sẽ giúp bạn:

  • Diễn tả về sở thích, thói quen, gia đình, công việc
  • Nắm được các thời, thể của động từ, tính từ trong Tiếng Nhật
  • Hoàn thành hành trình chinh phục N5: giao tiếp cơ bản
  • Có thể diễn tả các hành động theo trình tự nhất định
  • Có thể diễn tả kinh nghiệm của bản thân
  • Có thể sử dụng văn nói trong tiếng Nhật

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá