Trung tâm Ngoại ngữ và Du học ULI - Khóa học Tiếng Anh du học | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh du học

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

10 tuần

Phương pháp giảng dạy

  • Nghe & Nói - Speaking and Listening: Tập trung vào văn phạm, từ vựng và cách phát âm từ ngữ chuyên ngành, làm quen với bài giảng học thuật, học cách thuyết trình bài chuyên ngành.
  • Đọc hiểu - Academic Reading: Luyện tập đọc trực tiếp giáo trình, học cách đọc bài viết học thuật & chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực.
  • Viết học thuật - Academic Writing: Học cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo, học quy trình viết bài báo cáo & đề tài nghiên cứu.

Lộ trình khóa học: 10 tuần (15 giờ/ tuần) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

.

Lợi ích khóa học

Sau khóa học này, bạn sẽ được trang bị từ vựng và ngữ pháp để tự tin giao tiếp và phát âm bằng giọng chuẩn.