Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Hàn | Edu2Review

Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Hàn

1 đánh giá
7.2
Khá
1 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi
1.900.000đ
1.900.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 buổi
Học phí
1.900.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
24 buổi
2.100.000đ
2.100.000đ

Tiếng Hàn trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

24 buổi
Học phí
2.100.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cao cấp

TOPIK 2 trung cấp
24 buổi
2.300.000đ
2.300.000đ

Tiếng Hàn trung cao cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

24 buổi
Học phí
2.300.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOPIK sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi
3.500.000đ
3.500.000đ

Luyện thi TOPIK sơ cấp

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 buổi
Học phí
3.500.000đ
Nhận tư vấn

Lớp cấp tốc (3 - 5 học viên)

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi
3.500.000đ
3.500.000đ

Lớp cấp tốc (3 - 5 học viên)

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

20 buổi
Học phí
3.500.000đ
Nhận tư vấn

Lớp cấp tốc (1 - 2 học viên)

TOPIK 2 trung cấp
20 buổi
5.000.000đ
5.000.000đ

Lớp cấp tốc (1 - 2 học viên)

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

20 buổi
Học phí
5.000.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm