Trung tâm Nhật ngữ Đông Kinh - Khóa học Tiếng Nhật cấp tốc trung cấp 1 đến trung cấp 10 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật cấp tốc trung cấp 1 đến trung cấp 10

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N3

Thời lượng

12 tuần

Lớp cấp tốc: Mỗi ngày 2 tiết

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Đông Kinh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá