Trung tâm Nhật ngữ - Du học Toàn Tâm - Khóa học Cấp tốc N4,N5 | Edu2Review

Khóa học Cấp tốc N4,N5

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi JLPT

Thời lượng

3.5 tháng

Ngữ pháp N4, N5

Luyện đủ Nghe-Nói-Đọc-Viết

Luyện thi, phỏng vấn, tác phong

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ - Du học Toàn Tâm

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá