Trung tâm Nhật ngữ Hinata | Edu2Review

Trung tâm Nhật ngữ Hinata

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Lớp N5

Trình độ

N5
Nhận tư vấn

Lớp N4

Trình độ

N4
Nhận tư vấn

Lớp N3

Trình độ

N3
Nhận tư vấn

Lớp N2

Trình độ

N2
Nhận tư vấn

Lớp EJU

Tổng hợp

Lớp EJU

Trình độ

Tổng hợp
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay