Trung tâm Nhật ngữ Hisato - Khóa học Tiếng Nhật Sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật Sơ cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Thời lượng

23 buổi

Nội dung đào tạo tiếng Nhật miễn phí sơ cấp 1 tại Nhật ngữ Hisato

Nội dung đào tạo tiếng nhật miễn phí sơ cấp 1 bao gồm 2 nội dung chính là Nhập môn và giáo trính Minna no Nihongo 1. Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình tiếng Nhật uy tín và phổ biến, được áp dụng trong tất cả các trường học tiếng Nhật và trung tâm tiếng nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nội dung chính khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1 sẽ bám sát từ bài 1 đến bài 6 của giáo trình, kèm với giáo trình bổ sung của trung tâm tiếng Nhật Hisato.

Chương trình đào tạo tiếng Nhật sơ cấp 1 miễn phí tại Hisato

  • Hai bảng chữ cái Hiragana, Katakana
  • Các từ vựng về nghề nghiệp, tuổi tác, đồ vật, thời gian, số đếm.
  • Các mẫu câu danh từ: câu khẳng định, phủ định, nghi vấn.

Mục tiêu sau khóa học đào tạo tiếng nhật miễn phí tại Nhật Ngữ Hisato

  • Đọc, viết được 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana.
  • Thực hiện được các câu chào hỏi đơn giản.
  • Giới thiệu đơn giản về bản thân và người khác.
  • Giới thiệu đồ vật, nơi chốn – Nói được chủ sở hữu của đồ vật.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Hisato

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá