Trung tâm Nhật ngữ JTrain - Khóa học Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N3

Đối tượng

Lớp Tiếng Nhật trung cấp là lớp dành cho các bạn đã hoàn thành xong chương trình sơ cấp (tương đương 50 bài giáo trình Minna no Nihongo) và các bạn đang chuẩn bị cho kì thi năng lực Tiếng Nhật trình độ N3.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ JTrain

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá