Trung tâm Nhật ngữ Hajime Nippon (Kiến Minh) | Edu2Review

Trung tâm Nhật ngữ Hajime Nippon (Kiến Minh)

21 đánh giá
9.0
Xuất sắc
21 đánh giá

Khóa học

N5 - Phổ cập

N5
6 tháng

Học phí 5.000.000đ

N5 - Phổ cập

Trình độ

N5

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 6 tháng
 • Thời gian học:
  • Tối thứ 2 - 4 - 6:
   • 17:45 - 19:15
   • 19:45 - 21:15
  • Tối thứ 3 - 5: 18:00 - 20:30
 • Học phí: 5.000.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Học ngữ pháp từ bài 1 đến bài 25 sách Minna no Nihongo
 • Luyện nghe và luyện hội thoại trình độ N5
 • Khoảng 250 chữ Kanji
 • Sau khi hoàn thành chương trình N5 chúng ta đã có thể giới thiệu được bản thân, hỏi tên, hỏi đường... nắm rõ được ngữ pháp cơ bản và giao tiếp đơn giản

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N5 - Cấp tốc

N5
3 tháng

Học phí 5.300.000đ

N5 - Cấp tốc

Trình độ

N5

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Thời gian học:
  • Sáng thứ 2 đến thứ 6: 8:15 - 11:30
  • Chiều thứ 2 đến thứ 6: 13:30 - 16:45
 • Học phí: 5.300.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Học ngữ pháp từ bài 1 đến bài 25 sách Minna no Nihongo
 • Luyện nghe và luyện hội thoại trình độ N5
 • Khoảng 250 chữ Kanji
 • Sau khi hoàn thành chương trình N5 chúng ta đã có thể giới thiệu được bản thân, hỏi tên, hỏi đường... nắm rõ được ngữ pháp cơ bản và giao tiếp đơn giản

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N4 - Phổ cập

N4
6 tháng

Học phí 5.200.000đ

N4 - Phổ cập

Trình độ

N4

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 6 tháng
 • Thời gian học:
  • Tối thứ 2 - 4 - 6:
   • 17:45 - 19:15
   • 19:45 - 21:15
  • Tối thứ 3 - 5: 18:00 - 20:30
 • Học phí: 5.200.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Hoàn thành chương trình học sách Minna no Nihongo từ bài 26 đến bài 50
 • Khoảng 300 chữ Kanji N4
 • Luyện nghe, luyện hội thoại N4
 • Học thêm về văn hóa trong giao tiếp công sở của người Nhật

Sau khi hoàn thành chương trình N4 có thể xử lý các vấn đề cơ bản trong công việc, du lịch với người Nhật Bản; viết được các đoạn văn ngắn, mạch lạc về các vấn đề mình quan tâm trong cuộc sống; hiểu biết về văn hóa, quy tắc ứng xử thông qua các giờ học văn hóa, hoạt động ngoại khóa và các sự kiện lễ hội Nhật Bản tại Kiến Minh.

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N4 - Cấp tốc

N4
3 tháng

Học phí 5.500.000đ

N4 - Cấp tốc

Trình độ

N4

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Thời gian học:
  • Sáng thứ 2 đến thứ 6: 8:15 - 11:30
  • Chiều thứ 2 đến thứ 6: 13:30 - 16:45
 • Học phí: 5.500.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Hoàn thành chương trình học sách Minna no Nihongo từ bài 26 đến bài 50
 • Khoảng 300 chữ Kanji N4
 • Luyện nghe, luyện hội thoại N4
 • Học thêm về văn hóa trong giao tiếp công sở của người Nhật

Sau khi hoàn thành chương trình N4 có thể xử lý các vấn đề cơ bản trong công việc, du lịch với người Nhật Bản; viết được các đoạn văn ngắn, mạch lạc về các vấn đề mình quan tâm trong cuộc sống; hiểu biết về văn hóa, quy tắc ứng xử thông qua các giờ học văn hóa, hoạt động ngoại khóa và các sự kiện lễ hội Nhật Bản tại Kiến Minh.

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N4 - Luyện thi JLPT

Luyện thi JLPT
3 tháng

Học phí 4.000.000đ

N4 - Luyện thi JLPT

Trình độ

Luyện thi JLPT

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Thời gian học: Tối thứ 2 - 4 - 6 18:00 - 20:30
 • Học phí: 4.000.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng
 • Đối tượng học viên: người đã hoàn thành xong N5

Nội dung khóa học

 • Học ngữ pháp từ bài 26 đến bài 50 sách Minna no Nihongo
 • Luyện nghe và luyện hội thoại trình độ N4
 • Bảng chữ cái
 • Luyện thi JLPT (đối tượng đã xong N5)

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N3 - Phổ cập

N3
6 tháng

Học phí 8.200.000đ

N3 - Phổ cập

Trình độ

N3

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 6 tháng
 • Thời gian học: Tối thứ 2 - 4 - 6 18:00 - 20:30
 • Học phí: 8.200.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Học chương trình N3 và ôn lại kiến thức N4
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng
 • Khoảng 1000 chữ Kanji
 • Luyện nghe và luyện hội thoại trình độ N3
 • Giáo trình:
  • Coumatome 2
  • Mimikara 2
  • Chuukyuu e ikou

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ nắm chắc kiến thức của trình độ N3, thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, học viên có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật các chủ đề thông dụng trong cuộc sống hàng ngày ở trình độ N3, tự tin tham gia phỏng vấn du học trực tiếp với các trường Nhật Bản, có thể đọc hiểu manga, báo hoặc tạp chí tiếng Nhật.

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N3 - Cấp tốc

N3
3 tháng

Học phí 8.000.000đ

N3 - Cấp tốc

Trình độ

N3

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Thời gian học:
  • Sáng thứ 2 đến thứ 6: 8:15 - 11:30
  • Chiều thứ 2 đến thứ 6: 13:30 - 16:45
 • Học phí: 8.000.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Học chương trình N3 và ôn lại kiến thức N4
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng
 • Khoảng 1000 chữ Kanji
 • Luyện nghe và luyện hội thoại trình độ N3
 • Giáo trình:
  • Soumatome 1
  • Mimikara 1
  • Chuukyuu e ikou

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ nắm chắc kiến thức của trình độ N3, thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, học viên có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật các chủ đề thông dụng trong cuộc sống hàng ngày ở trình độ N3, tự tin tham gia phỏng vấn du học trực tiếp với các trường Nhật Bản, có thể đọc hiểu manga, báo hoặc tạp chí tiếng Nhật.

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N2 - Tổng hợp

N2
6 tháng

Học phí 10.800.000đ

N2 - Tổng hợp

Trình độ

N2

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 6 tháng
 • Thời gian học: Tối thứ 3 - 5 18:00 - 21:00
 • Học phí: 10.800.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Ôn lại kiến thức N3 và học kiến thức N2 về từ vựng, ngữ pháp, Kanji
 • Luyện Giao tiếp trình độ tương đương N2
 • Ôn và luyện đề theo dạng đề thi JLPT trình độ N2
 • Giáo trình:
  • Soumatome N2
  • Shinkanzen N2
  • Manabo

Sau khi hoàn thành khóa học N2, học viên sẽ thành thạo khoảng 1500 chữ Kanji, 2000 – 3000 từ vựng và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cần thiết phục vụ bài thi trình độ N2. Người học có thể giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày; nghe hiểu tin tức tiếng Nhật và đọc được sách, tiểu thuyết tiếng Nhật; tự tin tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2.

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N2 - Junbi

N2
3.5 tháng

Học phí 6.500.000đ

N2 - Junbi

Trình độ

N2

Thời lượng

3.5 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Thời gian học: Tối thứ 3 - 5 18:00 - 21:00
 • Học phí: 6.500.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Ôn lại kiến thức N3 và học kiến thức N2 về từ vựng, ngữ pháp, Kanji
 • Luyện Giao tiếp trình độ tương đương N2
 • Ôn và luyện đề theo dạng đề thi JLPT trình độ N2
 • Giáo trình:
  • Soumatome N2
  • Shinkanzen N2
  • Manabo

Sau khi hoàn thành khóa học N2, học viên sẽ thành thạo khoảng 1500 chữ Kanji, 2000 – 3000 từ vựng và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cần thiết phục vụ bài thi trình độ N2. Người học có thể giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày; nghe hiểu tin tức tiếng Nhật và đọc được sách, tiểu thuyết tiếng Nhật; tự tin tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2.

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

N2 - Taisaku

N2
2.5 tháng

Học phí 4.300.000đ

N2 - Taisaku

Trình độ

N2

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 2.5 tháng
 • Thời gian học: Tối thứ 3 - 5 18:00 - 21:00
 • Học phí: 4.300.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng

Nội dung khóa học

 • Ôn lại kiến thức N3 và học kiến thức N2 về từ vựng, ngữ pháp, Kanji
 • Luyện Giao tiếp trình độ tương đương N2
 • Ôn và luyện đề theo dạng đề thi JLPT trình độ N2
 • Giáo trình:
  • Soumatome N2
  • Shinkanzen N2
  • Manabo

Sau khi hoàn thành khóa học N2, học viên sẽ thành thạo khoảng 1500 chữ Kanji, 2000 – 3000 từ vựng và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cần thiết phục vụ bài thi trình độ N2. Người học có thể giao tiếp thành thạo với người Nhật trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày; nghe hiểu tin tức tiếng Nhật và đọc được sách, tiểu thuyết tiếng Nhật; tự tin tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2.

Phương pháp giảng dạy

 • Với phương châm "Lead to succeed! - Dẫn lối thành công!", Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế
 • Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

Giao tiếp với giáo viên bản xứ

Giao tiếp
3 tháng

Học phí 3.500.000đ

Giao tiếp với giáo viên bản xứ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Thời gian học: Chiều thứ 2 - 4 - 6 13:30 - 15:00
 • Học phí: 3.500.000 đồng
 • Lịch khai giảng: 2 lần/tháng
 • Giáo trình: Hajime Nippon
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

Tiếng Nhật du học Nhật Bản trọn khóa

Tổng hợp
8 tháng

Học phí 12.000.000đ

Tiếng Nhật du học Nhật Bản trọn khóa

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

8 tháng

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 8 tháng
 • Thời gian học:
  • Sáng thứ 2 đến thứ 6: 8:15 - 11:30
  • Chiều thứ 2 đến thứ 6: 13:30 - 16:45
 • Học phí: 12.000.000 đồng
 • Lịch khai giảng: theo kỳ nhập học
 • Giáo trình:
  • Minna no Nihongo
  • Tayona nihon yomu
Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên Nhận tư vấn

Ưu đãi 500.000đ. trên chỉ dành riêng cho thành viên Edu2Review Xem gói thành viên

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
8.8
Thực hành kỹ năng
8.7
Tiến bộ bản thân
9.0
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.2
Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
8.8
Thực hành kỹ năng
8.7
Tiến bộ bản thân
9.0
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.2

Giới thiệu

Địa điểm