Trung tâm Nhật ngữ Hajime Nippon (Kiến Minh) | Edu2Review

Trung tâm Nhật ngữ Hajime Nippon (Kiến Minh)

19 đánh giá
9.0
Xuất sắc
19 đánh giá

Khóa học

N5 cấp tốc

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
3 tháng

N5 cấp tốc

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

N5 thường (học 3 khóa xong N5)

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
3 tháng

N5 thường (học 3 khóa xong N5)

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủđộng, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

N4 cấp tốc

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
3 tháng

N4 cấp tốc

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

N4 thường (học 4 khóa xong N4)

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
3 tháng

N4 thường (học 4 khóa xong N4)

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Methood) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủđộng, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

Luyện thi

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
3 tháng

Luyện thi

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Đối tượng học viên:

Đã học xong chương trình N5 tối thiểu dành cho lớp luyện thi N4. Đã hoàn thành 50 bài giáo trình Minano Nihongo hoặc trình dộ tương đương dành cho lớp luyện thi N3.

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Dạy tổng hợp 650 từ Kanji của N5 và N4 ,từ vựng, tổng hợp ngữ pháp N4 và ôn lại ngữ pháp N5 về các thể, mẫu câu; luyện đọc hiểu và hướng dẫn phương pháp đọc hiểu hiệu quả nhanh nhất, luyện nghe, luyện giải đề bám sát với đề thi thực thế JLPT, NATTEST.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Sử dụng flashcard giúp học viên nhớ từ vựng, kanji tại lớp và tạo phản xạ cho học viên Luyện cho các học viên cách hoàn thành bài thi thực tế bao gồm từ vựng, kanji, đọc hiểu, ngữ pháp và nghe.

Nhận tư vấn

N3 thường (học 4 khóa xong N3)

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
3 tháng

N3 thường (học 4 khóa xong N3)

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm "Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!”, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Method) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

N3 cấp tốc

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
6 tháng

N3 cấp tốc

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm “Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!”, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Method) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

N2 thường (học 4 khóa xong N2)

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
3 tháng

N2 thường (học 4 khóa xong N2)

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm “Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!”, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Method) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

N2 cấp tốc

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật
6 tháng

N2 cấp tốc

Trình độ

Ngoại ngữ khác Tiếng Nhật

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Bắt đầu vào lớp Sơ cấp, không giống như chương trình đào tạo khác là phải bắt tay vào học bảng chữ cái liền. Buổi đầu tiên, học viên sẽ được giáo viên giới thiệu về chương trình học tiếng Nhật, các loại câu nói chào hỏi và giới thiệu bản thân đơn giản. Giáo trình học chủ yếu sẽ là Minano Nihongo ở cấp sơ trung cấp.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Với phương châm “Lead to succeed! _ Dẫn lối thành công!”, Hajime Nippon theo đuổi pháp Dạy học Kiến tạo (constructivism Teaching Method) lấy người học làm trọng tâm thông qua thiết kế bài giảng mở mẻ, chủ động, không chỉ chú trọng về ngôn ngữ mà còn là kỹ năng, văn hóa và những trải nghiệm thực tế. Tại Kiến Minh, chúng tôi tạo ra môi trường sư phạm thân thiện để học viên không phải học nhồi nhét hay áp lực mà chính tinh thần Nhật sẽ thẩm thấu một cách tự nhiên qua mỗi ngày đến lớp!

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.6
Tiến bộ bản thân
8.9
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.2
Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.6
Tiến bộ bản thân
8.9
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.2

Giới thiệu

Địa điểm