Trung tâm Nhật ngữ Sanko - Khóa học Tiếng Nhật N2 - CC1, CC2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật N2 - CC1, CC2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N2

  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo tiếng Nhật cao cấp, tiếng Nhật giao tiếp, luyện thi năng lực Nhật Ngữ.
  • Đối tượng đào tạo: Chương trình dạy được thiết kế dành cho các bạn yêu thích và muốn học tiếng Nhật.
  • Nội dung đào tạo:
  • Đào tạo kỹ năng:
Rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết
* Giáo dục định hướng:
Hỗ trợ giúp học viên đạt được mục tiêu khi học tiếng Nhật. Tạo cho học viên sự yêu thích tiếng Nhật và ngày càng có thêm nhiều động lực để vượt qua được ngưỡng khó khăn và tiếp tục theo học loại ngôn ngữ thú vị này. Hơn nữa, Trung tâm hỗ trợ học viên trong các kỳ thi năng lực Nhật ngữ, giúp ích cho định hướng nghề nghiệp tương lai của học viên.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Sanko

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá