Trung tâm Nhật ngữ Sora - Khóa học Sơ cấp A2 | Edu2Review

Khóa học Sơ cấp A2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi JLPT

Thời lượng

30 buổi

Giáo trình: Minna no Nihongo từ bài 9~ bài 17.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Sora

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá