Trung tâm Nhật ngữ Thời Đại Mới - Khóa học Luyện thi N5 | Edu2Review

Khóa học Luyện thi N5

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Thời lượng

4 tháng

Đây là trình độ sơ cấp 1, sẽ bắt đầu học từ bảng chử cái Hiragana và Katakana, một số mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hàng ngày và học những chử Hán đơn giản ít nét viết.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Thời Đại Mới

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá