Trung tâm Nhật ngữ Vinanippon | Edu2Review

Trung tâm Nhật ngữ Vinanippon

1 đánh giá
10
Xuất sắc
1 đánh giá

Khóa học

Giao tiếp sơ cấp 1

Cơ bản
45 buổi
3.600.000đ
3.600.000đ

Giao tiếp sơ cấp 1

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

45 buổi
Học phí
3.600.000đ

Chương trình

Mục tiêu chung khoá học: Giúp học viên làm quen với các kiến thức nền tảng như: Hai bảng chữ cái tiếng Nhật, các cấu trúc câu căn bản, cách chào hỏi đơn giản nhất bằng tiếng Nhật.. ngoài ra với lớp sơ cấp 1, học viên còn được giáo viên định hướng các thói quen cách học từ vựng để làm tiền đề cho các lớp sau này.

Khóa sơ cấp 1 bình thường: Từ bảng chữ cái đến bài 12 Minano

 • Đối tượng: Dành cho các học viên bắt đầu học tiếng Nhật.
 • Tóm tắt nội dung: bảng chữ hiragana và katakana, 12 bài ngữ pháp, 40 chữ Hán.
 • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 1, bài tập, chữ Hán)
 • Thời gian: 45 buổi x 1.5 giờ = 67.5 giờ học
 • Lịch học: Tối thứ 2,4,6 từ 18h30- 20h30 (Linh động theo học viên)
 • Học phí: 3.600.000 VNĐ

Khóa sơ cấp 1 cấp tốc:

 • Học phí: 4.000.000 VNĐ
Nhận tư vấn

GIao tiếp sơ cấp 2

Cơ bản
44 buổi
3.500.000đ
3.500.000đ

GIao tiếp sơ cấp 2

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

44 buổi
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Mục tiêu chung khoá học: Giúp học phát triển các kỹ năng nghe nói theo chủ đề. Sau khóa học này, học viên có thể giao tiếp cơ bản các mẫu câu hội thoại hàng ngày.

Khóa sơ cấp 2 bình thường: Từ bài 13 đến bài 25 Minano

 • Đối tượng: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 13- bài 25
 • Tóm tắt nội dung: bảng chữ hiragana và katakana, 12 bài ngữ pháp, 40 chữ Hán.
 • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 1, bài tập, chữ Hán)
 • Thời gian: 44 buổi x 1.5 giờ = 66 giờ học.
 • Lịch học: Tối thứ 2,4,6 từ 18h30 - 20h30 (Linh động theo học viên)
 • Học phí: 3.500.000 VNĐ

Khóa sơ cấp 2 cấp tốc:

 • Học phí: 3.900.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Giao tiếp sơ cấp 3

Cơ bản
38 buổi
3.050.000đ
3.050.000đ

Giao tiếp sơ cấp 3

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

38 buổi
Học phí
3.050.000đ

Chương trình

Mục tiêu chung khoá học: Học viên sẽ tiếp tục được làm quen với các chủ đề quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Phát triển thêm các kỹ năng về giao tiếp, đa dạng các cách nói chuyện và sử dụng nhiều các cấu trúc ngữ pháp hơn.

Khóa sơ cấp 3 bình thường: Từ bài 26 đến bài 37 Minano

 • Đối tượng: Đã hoàn thành khóa tiếng Nhật sơ cấp 2.
 • Tóm tắt nội dung: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 26 - bài 37
 • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 2, bài tập, chữ Hán)
 • Thời gian: 38 buổi x 1.5 giờ = 57 giờ học
 • Lịch học: Tối thứ 2,4,6 từ 18h30-20h30 (Linh động theo học viên)
 • Học phí: 3.050.000 VNĐ

Khóa sơ cấp 3 cấp tốc:

 • Học phí: 3.350.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Giao tiếp sơ cấp 4

Cơ bản
45 buổi
3.600.000đ
3.600.000đ

Giao tiếp sơ cấp 4

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

45 buổi
Học phí
3.600.000đ

Chương trình

Mục tiêu chung khoá học: Học viên sẽ được luyện tập cơ bản, luyện tập ứng dụng một cách nhuần nhuyễn, hỗ trợ cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết có cấu trúc ngữ pháp tương ứng. Làm quen với các biểu hiện ngữ pháp, ngữ nghĩa và một số kiến thức gắn với văn hoá, xã hội... của Nhật Bản.

Khóa sơ cấp 4 bình thường: Từ bài 38 đến bài 50 Minano

 • Đối tượng: Đã hoàn thành khóa tiếng Nhật sơ cấp 3.
 • Nội dung: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 38 - bài 50
 • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 2, bài tập, chữ Hán)
 • Thời gian: 45 buổi x 1.5 giờ = 67.5 giờ học
 • Lịch học: Tối thứ 2,4,6 từ 18h30- 20h30 (Linh động theo học viên)
 • Học phí: 3.600.000 VNĐ

Khóa sơ cấp 4 cấp tốc:

 • Học phí: 4.000.000 VNĐ
Nhận tư vấn

N5

N5
55 buổi
3.150.000đ
3.150.000đ

N5

Trình độ

N5

Thời lượng

55 buổi
Học phí
3.150.000đ

Chương trình

Khóa N5: Từ bảng chữ cái đến bài 25 Minano

 • Lịch học: Buổi tối thứ 2, 4, 6 từ 18h30 – 20h30 (linh động theo học viên)
 • Thời lượng: 55 buổi
 • Học phí: 3.150.000 VNĐ
Nhận tư vấn

N4

N4
52 buổi
2.950.000đ
2.950.000đ

N4

Trình độ

N4

Thời lượng

52 buổi
Học phí
2.950.000đ

Chương trình

Khóa N4: Từ bài 25 đến hết bài 50 Minano

 • Lịch học: Buổi tối thứ 2, 4, 6 từ 18h30 – 20h30 (linh động theo học viên)
 • Thời lượng: 52 buổi
 • Học phí: 2.950.000 VNĐ
Nhận tư vấn

N3

N3
52 buổi
2.950.000đ
2.950.000đ

N3

Trình độ

N3

Thời lượng

52 buổi
Học phí
2.950.000đ

Chương trình

Khóa N3:

 • Lịch học: Buổi tối thứ 2, 4, 6 từ 18h30 – 20h30 (linh động theo học viên)
 • Thời lượng: 52 buổi
 • Học phí: 2.950.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay