Trung tâm Phuong Nam Education - Khóa học Tiếng Hàn cao cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn cao cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

12 tuần

Mô tả chi tiết khóa học

Lớp 10:

  • Lớp thường: 4.200.000 VNĐ/ 72 tiết/ 12 tuần.

Lớp 11:

  • Lớp thường: 4.200.000 VNĐ/ 72 tiết/ 12 tuần.

Lớp cấp tốc 10 & 11: 14.800.000 VNĐ/ toàn khóa.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phuong Nam Education

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá