Trung tâm Phuong Nam Education - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

6 tuần

Mô tả chi tiết khóa học

Lớp 1:

  • Lớp thường: 1.500.000 VNĐ/ 36 tiết/ 6 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 4.800.000 VNĐ/ 60 tiết/ 5 tuần.

Lớp 2:

  • Lớp thường: 2.200.000 VNĐ/ 48 tiết/ 8 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 4.800.000 VNĐ/ 60 tiết/ 5 tuần.

Lớp 3:

  • Lớp thường: 2.500.000 VNĐ/ 54 tiết/ 9 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 4.800.000 VNĐ/ 60 tiết/ 5 tuần.

Lớp 4:

  • Lớp thường: 2.800.000 VNĐ/ 60 tiết/ 10 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 4.800.000 VNĐ/ 60 tiết/ 5 tuần.

Lớp 5:

  • Lớp thường: 2.800.000 VNĐ/ 60 tiết/ 10 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 5.500.000 VNĐ/ 60 tiết/ 6 tuần.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phuong Nam Education

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá