Trung tâm Phuong Nam Education - Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

11 tuần

Mô tả chi tiết khóa học

Lớp 6:

  • Lớp thường: 3.500.000 VNĐ/ 66 tiết/ 11 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 5.500.000 VNĐ/ 72 tiết/ 5 tuần.

Lớp 7:

  • Lớp thường: 3.500.000 VNĐ/ 66 tiết/ 11 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 5.500.000 VNĐ/ 72 tiết/ 5 tuần.

Lớp 8:

  • Lớp thường: 4.200.000 VNĐ/ 72 tiết/ 12 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 5.500.000 VNĐ/ 72 tiết/ 5 tuần.

Lớp 9:

  • Lớp thường: 4.200.000 VNĐ/ 72 tiết/ 12 tuần.
  • Lớp cấp tốc: 5.500.000 VNĐ/ 72 tiết/ 5 tuần.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phuong Nam Education

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá