Trung tâm Summit Education Services SES | Edu2Review

Trung tâm Summit Education Services SES

6 đánh giá
7.0
Trung bình
6 đánh giá

Khóa học

IELTS Foundation

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
2.5 tháng

IELTS Foundation

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS 5.5 - 6.0

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
2.5 tháng

Học phí 11.400.000đ

Luyện thi IELTS 5.5 - 6.0

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Đối tượng:

 • Học viên đạt trình độ Intermediate trở lên, đạt điểm số cần thiết trong bài kiểm tra.

Phương pháp giảng dạy:

 • Mỗi lớp sẽ có 2 giáo viên Việt Nam trình độ cao (tương đương người bản xứ) phụ trách 2 cặp kỹ năng khác nhau.
 • Các giáo viên ở Summit đều đã có kinh nghiệm luyện thi IELTS lâu năm và nắm rất rõ phương pháp luyện thi cũng như các tiêu chí đánh giá giúp học viên có định hướng học tập hiệu quả.

Mô tả khóa học

 • IELTS mục tiêu 5.5–6.0 là khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên làm quen với các dạng bài thi IELTS ở trình độ Intermediate.
 • Reading & Listening

Học viên được làm quen với phương pháp và chiến thuật làm bài cho từng dạng câu hỏi của đề thi IELTS.

Các bài luyện tập được phân theo chủ đề và được thiết kế phù hợp với trình độ intermediate để giúp học viên củng cố và bổ sung vốn từ vựng hiệu quả.

 • Writing

Học viên được củng cố các phần ngữ pháp căn bản trong phần thi viết của IELTS.
Học viên được hướng dẫn và luyện tập cách phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sắp xếp ý theo template phù hợp Writing Task 1 và Task 2 ở mức độ đơn giản.

 • Speaking

Hoàn thiện ngữ âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và diễn đạt được các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS.
Học viên có cơ hội tương tác và luyện tập nói theo format của bài thi speaking.
Học viên được chỉnh sửa cách diễn đạt để có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS 6.5 - 7.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
2.5 tháng

Luyện thi IELTS 6.5 - 7.0

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Master

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
2.5 tháng

IELTS Master

Trình độ

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Summit Junior Academic Master

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Summit Junior Academic Explorer

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Summit Junior Academic Starter

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

SAT Essentials A

GMAT, SAT, GRE SAT
2 tháng

Học phí 14.500.000đ

SAT Essentials A

Trình độ

GMAT, SAT, GRE SAT

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

SAT Essentials B

GMAT, SAT, GRE SAT
2 tháng

Học phí 14.500.000đ

SAT Essentials B

Trình độ

GMAT, SAT, GRE SAT

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

SAT Intensive

GMAT, SAT, GRE SAT
2 tháng

Học phí 16.800.000đ

SAT Intensive

Trình độ

GMAT, SAT, GRE SAT

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đối tượng:

 • Học viên đã hoàn thành khóa SAT Essentials B hoặc đạt trình độ tiếng Anh Advanced trở lên (IELTS 7.0+ hoặc TOEFL 90+).

Phương pháp giảng dạy:

 • Toàn diện và trọng tâm, tập trung vào những tiêu chí đánh giá của kì thi SAT.
 • Bài giảng được thiết kế chú trọng vào thực hành có lồng ghép các hoạt động tương tác giữa học viên với giáo viên khiến không khí lớp học thoải mái và hiệu quả.

Mô tả khóa học:

 • Tùy vào trình độ mà học viên sẽ được tham gia vào những cấp độ lớp học khác nhau.
 • Học viên sẽ được nâng cao và luyện tập bổ sung vốn từ vựng cho kỹ năng viết, đặc biệt chú trọng vào kỹ năng đọc thông qua những bài đọc dài và mang tính học thuật hơn.
 • Học viên sẽ được tổ chức những bài thi thử với điều kiện như thi thật để làm quen với áp lực khi làm bài thi thật.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

SAT Master

GMAT, SAT, GRE SAT
2 tháng

Học phí 18.500.000đ

SAT Master

Trình độ

GMAT, SAT, GRE SAT

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEFL iBT Foundation

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEFL iBT Intermediate

TOEFL Advanced: 60 - 101
2 tháng

Luyện thi TOEFL iBT Intermediate

Trình độ

TOEFL Advanced: 60 - 101

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEFL iBT High-inter

TOEFL Advanced: 60 - 101
2 tháng

Luyện thi TOEFL iBT High-inter

Trình độ

TOEFL Advanced: 60 - 101

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEFL iBT Advanced

TOEFL Proficient: 102 - 120
2 tháng

Luyện thi TOEFL iBT Advanced

Trình độ

TOEFL Proficient: 102 - 120

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Giáo trình
Du lịch
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
7.3
Cơ sở vật chất
7.0
Môi trường HT
7.0
Thực hành kỹ năng
7.3
Tiến bộ bản thân
7.3
Tư vấn xếp lớp
6.7
Số lượng học viên
6.7
Quan tâm học viên
7.0
Hài lòng về học phí
6.0
Sẵn sàng giới thiệu
6.7
Giáo viên
7.3
Cơ sở vật chất
7.0
Môi trường HT
7.0
Thực hành kỹ năng
7.3
Tiến bộ bản thân
7.3
Tư vấn xếp lớp
6.7
Số lượng học viên
6.7
Quan tâm học viên
7.0
Hài lòng về học phí
6.0
Sẵn sàng giới thiệu
6.7

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay