Trung Tâm Tiếng Anh Edumax - Khóa học Tiếng Anh cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2.5 tháng

Mục tiêu

- Kiến thức và kỹ năng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

- Phát triển toàn diện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết và phản xạ trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Làm quen với các dạng bài thi lấy chứng chỉ KET của Cambridge ESOL.

- Rèn luyện và phát triển năng lực: Năng lực tự học; Năng lực quản lý thời gian (áp dụng trong học tập); Năng lực giải quyết vấn đề (bằng cách nghiên cứu vấn đề, đưa tình huống và hướng giải quyết); Phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm dự án.

Phương pháp

- Phương pháp “blended learning” của trường đại học Oxford tạo cảm hứng và nâng cao hiệu quả học tập cho các em.

- Dạy học thông qua các tình huống, giải quết vấn đề được vận dụng linh hoạt. Qua đó, bên cạnh rèn luyện khả năng tiếng Anh, các em được phát triển các năng lực khác.

- Hiện đại hóa bằng các bài giảng điện tử nâng cao chất lượng giờ học.

Lộ trình

Các cấp độ: Pre-KET; KET 1, 2, 3, 4, 5

Giáo trình:

- Giáo trình Challenges – NXB Longman.

- Giáo trình Success – NXB Longman.

- Senior Suplementary Materials 1-6

Nguồn: Trung tâm tiếng Anh Edumax

Lợi ích khóa học

Nâng cao khả năng ngôn ngữ:

  • Kiến thức và kỹ năng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.
  • Phát triển toàn diện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết và phản xạ trong giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Làm quen với các dạng bài thi lấy chứng chỉ KET của Cambridge ESOL.

Rèn luyện và phát triển năng lực:

  • Năng lực tự học.
  • Năng lực quản lý thời gian (áp dụng trong học tập).
  • Năng lực giải quyết vấn đề (bằng cách nghiên cứu vấn đề, đưa tình huống và hướng giải quyết).
  • Phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm dự án.