Trung Tâm Tiếng Anh Edumax - Khóa học Tiếng Anh mẫu giáo | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh mẫu giáo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

5.5 tháng

Mục tiêu

- Niềm yêu thích với tiếng Anh.

- Tự tin hơn trong giao tiếp.

- Khả năng phát âm chuẩn ngay từ đầu.

- Xây dựng vốn từ vựng đơn giản, gần gũi.

Phương pháp

- Khóa học nuôi dưỡng niềm đam mê tiếng Anh bằng việc hoàn toàn sử dụng tiếng Anh trong lớp học.

- Giáo viên luôn thay đổi các hoạt động, hình thức học và các bài giảng điện tử, giúp con tiếp thu tốt nhất.

Lộ trình

Trình độ: Start Up level A, Start Up level B, Start Up level C

Giáo trình:

- Hệ thống giáo trình tiếng Anh Fingerprints của nhà xuất bản MacMillan

- Hệ thống giáo trình bổ trợ cập nhật và phong ph

Nguồn: Trung tâm tiếng Anh Edumax

Lợi ích khóa học

  • Niềm yêu thích với tiếng Anh.
  • Tự tin hơn trong giao tiếp.
  • Khả năng phát âm chuẩn ngay từ đầu.
  • Xây dựng vốn từ vựng đơn giản, gần gũi.