Trung Tâm Tiếng Anh Elight | Edu2Review

Trung Tâm Tiếng Anh Elight

2 đánh giá
9.1
Xuất sắc
2 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh toàn diện

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh toàn diện

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Tiếng Anh căn bản

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh căn bản

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

TOEIC

TOEIC

TOEIC

Trình độ

TOEIC

Chương trình

  • Pre – Toeic: 2,799,000 VNĐ/12 tháng.

  • Toeic 550+: 2,999,000 VNĐ/12 tháng.

  • Toeic 700+: 3,299,000 VNĐ/12 tháng.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam

Mức độ hài lòng

Giáo viên
5.6
Cơ sở vật chất
5.6
Môi trường HT
6.0
Thực hành kỹ năng
6.0
Tiến bộ bản thân
5.6
Tư vấn xếp lớp
6.0
Số lượng học viên
5.6
Quan tâm học viên
6.4
Hài lòng về học phí
6.4
Sẵn sàng giới thiệu
5.6
Giáo viên
5.6
Cơ sở vật chất
5.6
Môi trường HT
6.0
Thực hành kỹ năng
6.0
Tiến bộ bản thân
5.6
Tư vấn xếp lớp
6.0
Số lượng học viên
5.6
Quan tâm học viên
6.4
Hài lòng về học phí
6.4
Sẵn sàng giới thiệu
5.6

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay