Trung Tâm Tiếng Anh Etrain | Edu2Review

Trung Tâm Tiếng Anh Etrain

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay

Khóa học

IELTS Foundation

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
2.5 tháng
4.000.000đ
4.000.000đ

IELTS Foundation

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.000.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Completion

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
2.5 tháng
4.500.000đ
4.500.000đ

IELTS Completion

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Advanced

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
2.5 tháng
5.000.000đ
5.000.000đ

IELTS Advanced

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
5.000.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Cấp tốc

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
2.5 tháng
10.000.000đ
10.000.000đ

IELTS Cấp tốc

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
10.000.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Online

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm