Trung tâm tiếng Anh GET IELTS | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh GET IELTS

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Nghe nói giao tiếp

Giao tiếp
20 giờ
1.200.000đ
1.200.000đ

Nghe nói giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

20 giờ
Học phí
1.200.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học Nghe-nói được thiết kế phù hợp với đặc điểm và khả năng ngôn ngữ của người Việt. Học viên theo khóa học sẽ được liên tục cọ xát và thực hành tiếng Anh-Mỹ có thể áp dụng ngay lập tức cho cuộc sống hàng ngày. Cuối khóa, học viên sẽ được một buổi “thực chiến” tại các câu lạc bộ hoặc quán cafe dành cho người nước ngoài.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

PRE 1 (0.0 - 2.0)

IELTS
60 giờ
4.800.000đ
4.800.000đ

PRE 1 (0.0 - 2.0)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
4.800.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

PRE 1-3: Tập trung vào 6000 từ vựng cơ bản của tiếng Anh, giúp học viên viết và nói được những câu đơn giản nhất. Học viên sẽ được dạy “làm đúng ngay từ đầu”, với trọng tâm là việc phát âm chuẩn và viết câu rõ ràng.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

PRE 2 (2.0 - 3.0)

IELTS
60 giờ
5.050.000đ
5.050.000đ

PRE 2 (2.0 - 3.0)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
5.050.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

PRE 1-3: Tập trung vào 6000 từ vựng cơ bản của tiếng Anh, giúp học viên viết và nói được những câu đơn giản nhất. Học viên sẽ được dạy “làm đúng ngay từ đầu”, với trọng tâm là việc phát âm chuẩn và viết câu rõ ràng.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

PRE 3 (3.0 - 4.0)

IELTS
60 giờ
5.300.000đ
5.300.000đ

PRE 3 (3.0 - 4.0)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
5.300.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

PRE 1-3: Tập trung vào 6000 từ vựng cơ bản của tiếng Anh, giúp học viên viết và nói được những câu đơn giản nhất. Học viên sẽ được dạy “làm đúng ngay từ đầu”, với trọng tâm là việc phát âm chuẩn và viết câu rõ ràng.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

IELTS 1 (4.0 - 4.5)

IELTS
60 giờ
5.550.000đ
5.550.000đ

IELTS 1 (4.0 - 4.5)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
5.550.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

IELTS 1-5: Tập trung bổ sung vốn từ vựng học thuật và kỹ thuật viết luận trong IELTS. Tập trung rèn kỹ năng nghe nói với giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Luyện đề liên tục để giúp bạn làm quen với áp lực của kỳ thi IELTS.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

IELTS 2 (4.5 - 5.0)

IELTS
60 giờ
5.800.000đ
5.800.000đ

IELTS 2 (4.5 - 5.0)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
5.800.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

IELTS 1-5: Tập trung bổ sung vốn từ vựng học thuật và kỹ thuật viết luận trong IELTS. Tập trung rèn kỹ năng nghe nói với giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Luyện đề liên tục để giúp bạn làm quen với áp lực của kỳ thi IELTS.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

IELTS 3 (5.0 - 5.5)

IELTS
60 giờ
6.050.000đ
6.050.000đ

IELTS 3 (5.0 - 5.5)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
6.050.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

IELTS 1-5: Tập trung bổ sung vốn từ vựng học thuật và kỹ thuật viết luận trong IELTS. Tập trung rèn kỹ năng nghe nói với giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Luyện đề liên tục để giúp bạn làm quen với áp lực của kỳ thi IELTS.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

IELTS 4 (5.5 - 6.0)

IELTS
60 giờ
6.300.000đ
6.300.000đ

IELTS 4 (5.5 - 6.0)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
6.300.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp, và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

IELTS 1-5: Tập trung bổ sung vốn từ vựng học thuật và kỹ thuật viết luận trong IELTS. Tập trung rèn kỹ năng nghe nói với giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Luyện đề liên tục để giúp bạn làm quen với áp lực của kỳ thi IELTS.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

IELTS 5 (6.0 - 6.5)

IELTS
60 giờ
6.550.000đ
6.550.000đ

IELTS 5 (6.0 - 6.5)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
6.550.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS tại GET được thiết kế chia làm 8 cấp học, với 2 cấp tiền IELTS dành cho các bạn đang học Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông chưa có nền tảng vững chắc về từ vựng và ngữ pháp, và 5 lớp IELTS dành cho các bạn có nhu cầu muốn tăng điểm số IELTS phục vụ cho mục đích định cư, du học.

IELTS 1-5: Tập trung bổ sung vốn từ vựng học thuật và kỹ thuật viết luận trong IELTS. Tập trung rèn kỹ năng nghe nói với giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Luyện đề liên tục để giúp bạn làm quen với áp lực của kỳ thi IELTS.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

IELTS cấp tốc

IELTS
72 giờ
21.600.000đ
21.600.000đ

IELTS cấp tốc

Trình độ

IELTS

Thời lượng

72 giờ
Học phí
21.600.000đ

Chương trình

Đối tượng học viên: học viên muốn học thi lấy bằng trong thời gian ngắn hoặc học viên muốn học lớp riêng, học viên không có lịch học trùng với các lớp chung.

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lớp học IELTS Intensive tại GET được thiết kế để bạn có thể đạt đến band điểm kỳ vọng trong thời gian mong muốn. Giáo viên sẽ lên kế hoạch học tập chi tiết từng ngày trong buổi đầu tiên, và sẽ theo dõi tiến trình học của bạn sao sát. Bạn sẽ được luyện các kỹ năng bạn còn yếu và trau dồi thêm những kỹ năng thế mạnh, đồng thời làm quen với áp lực phòng thi của IELTS.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

Writing

IELTS
36 giờ

Writing

Trình độ

IELTS

Thời lượng

36 giờ

Chương trình

Đối tượng học viên: học viên đã có nền tảng kiến thức tiếng anh, muốn nâng cao thêm kỹ năng viết.

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên sẽ được học tất tần tật các phương pháp và thủ thuật viết để có thể thành công trong môi trường đại học Mỹ, cũng như trong công việc sau này.
 • Viết câu-đoạn-bài: Trong giai đoạn đầu, học viên sẽ được học về cách viết câu hoàn chỉnh và không có lỗi ngữ pháp, rồi đến viết đoạn văn trôi chảy, cuối cùng là ghép lại bài viết hoàn chỉnh.
 • Nâng cao từ vựng-ngữ pháp: Trong giai đoạn giữa, học viên sẽ được học các thủ thuật và phương pháp về ngữ pháp để “nâng cấp” bài viết của mình lên nhanh chóng. Ngoài ra, học viên sẽ được học những từ vựng về học thuật trong đúng ngữ cảnh của nó, đảm bảo sử dụng luôn luôn chuẩn xác.
 • Nâng cao khả năng viết dưới áp lực thời gian: Trong giai đoạn cuối khóa học, học viên sẽ được liên tục viết bài dưới áp lực thời gian thực của kỳ thi IELTS, rồi được sửa bài và tham khảo bài mẫu theo tiêu chí của cựu Giám khảo IELTS.

Mô tả phương pháp giảng dạy

 • Greedy Learning: Học tham lam. Dạy cách học và tự học hiệu quả và nhanh chóng nhất, tạo cho học viên niềm vui đến với trường lớp.
 • Contextual Learning: Phản xạ ngữ cảnh. Dạy từ vựng và nghe nói bằng cách luyện cho học viên có được phản xạ tự nhiên đối với những ngữ cảnh nhất định, thay vì học thuộc lòng.
 • P.R.E.P: Phương pháp PREP trong viết luận. Dạy viết theo cấu trúc được chấp nhận rộng rãi ở các trường phổ thông và đại học Mỹ.
 • Critical Thinking: Tư duy phản biện. Tập cho học sinh thói quen suy nghĩ phản biện vô cùng hữu dụng ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường.
 • Cultural Immersion: Nhúng văn hóa. GET tin rằng, học ngôn ngữ không thể tách rời việc học văn hóa. Học viên tại GET sẽ được đắm chìm trong văn hóa đương đại của Mỹ, từ đó tiếp thu ngôn ngữ một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất.
 • Learning with Experts: GET tự hào sở hữu những giáo viên có thực lực, dạy thực chất. Toàn bộ giáo viên tại GET đều được Mr. Minh đích thân tuyển lựa và đào tạo kỹ càng.
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay