Trung Tâm Anh Văn Hội Việt Úc | Edu2Review

Trung Tâm Anh Văn Hội Việt Úc

13 đánh giá
7.4
Khá
13 đánh giá

Khóa học

Pre Dynamic Kids

Tiếng anh mẫu giáo
2.5 tháng
3.600.000đ
3.600.000đ

Pre Dynamic Kids

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
3.600.000đ
Nhận tư vấn

Dynamic Kids A1-2-3-4 (Starters)

Trẻ em
2.5 tháng
3.800.000đ
3.800.000đ

Dynamic Kids A1-2-3-4 (Starters)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
3.800.000đ
Nhận tư vấn

Dynamic KIds B1-2-3-4 (Movers)

Trẻ em
2.5 tháng
4.200.000đ
4.200.000đ

Dynamic KIds B1-2-3-4 (Movers)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.200.000đ
Nhận tư vấn

Dynamic Kids C1-2-3-4 (Flyers)

Trẻ em
2.5 tháng
4.500.000đ
4.500.000đ

Dynamic Kids C1-2-3-4 (Flyers)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

KET

Trẻ em
2 tháng
4.900.000đ
4.900.000đ

KET

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.900.000đ
Nhận tư vấn

PET

Trẻ em
2 tháng
4.900.000đ
4.900.000đ

PET

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.900.000đ
Nhận tư vấn

Junior Masters 1

Tiếng Anh tổng quát

Junior Masters 1

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Junior Masters 2

Tiếng Anh tổng quát

Junior Masters 2

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Junior Masters 3

Tiếng Anh tổng quát

Junior Masters 3

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Senior Masters 1

Tiếng Anh tổng quát

Senior Masters 1

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Senior Masters 2

Tiếng Anh tổng quát

Senior Masters 2

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Senior Masters 3

Tiếng Anh tổng quát

Senior Masters 3

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Senior Masters 4

Tiếng Anh tổng quát

Senior Masters 4

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

TOEIC cơ bản

TOEIC
2.5 tháng
3.900.000đ
3.900.000đ

TOEIC cơ bản

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
3.900.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC 1

TOEIC
2.5 tháng
3.900.000đ
3.900.000đ

TOEIC 1

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
3.900.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC 2

TOEIC
2.5 tháng
3.900.000đ
3.900.000đ

TOEIC 2

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
3.900.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC 3

TOEIC
2.5 tháng
4.200.000đ
4.200.000đ

TOEIC 3

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.200.000đ
Nhận tư vấn

TOIEC 4

TOEIC
2.5 tháng
4.200.000đ
4.200.000đ

TOIEC 4

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.200.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC cấp tốc

Trình độ

TOEIC
Nhận tư vấn

IELTS Introduction

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

IELTS Introduction

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
Nhận tư vấn

Pre-IELTS 1

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
2.5 tháng
4.900.000đ
4.900.000đ

Pre-IELTS 1

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.900.000đ
Nhận tư vấn

Pre-IELTS 2

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
2.5 tháng
4.900.000đ
4.900.000đ

Pre-IELTS 2

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
4.900.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 1

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
3 tháng
7.900.000đ
7.900.000đ

IELTS 1

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
7.900.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 2

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
3 tháng
7.900.000đ
7.900.000đ

IELTS 2

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
7.900.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 3

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
2.5 tháng
7.200.000đ
7.200.000đ

IELTS 3

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
7.200.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 4

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
2.5 tháng
7.200.000đ
7.200.000đ

IELTS 4

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
7.200.000đ

Chương trình

Mô tả

Nhận tư vấn

Tiếng Anh doanh nghiệp

Các khóa học khác
2.5 tháng
3.900.000đ
3.900.000đ

Tiếng Anh doanh nghiệp

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
3.900.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh xây dựng

Các khóa học khác

Tiếng Anh xây dựng

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thực hành (LS 1-2-3-4-5-6)

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Câu lạc bộ tiếng Anh
Du lịch
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
9.6
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
8.0
Quan tâm học viên
7.6
Hài lòng về học phí
6.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
9.6
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
8.0
Quan tâm học viên
7.6
Hài lòng về học phí
6.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay