Trung tâm tiếng Anh Miss Yến - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

+ Lộ trình học: phát âm, phản xạ và giao tiếp.

+ 2 tháng học với giáo viên người Việt, 1 tháng học với giáo viên bản địa

Lợi ích khóa học

+ Được bảo lưu kết quả học tập hoặc học bù nếu bận, không có thời gian theo kịp khóa học

+ Học viên được tham gia câu lạc bộ với trung tâm miễn phí ít nhất 2 buổi/tuần

+ Tạo cơ hội cho học viên tham gia các hoạt động ngoài trời với người nước ngoài.