Trung tâm tiếng Anh ORITOEIC - Khóa học TOEIC căn bản | Edu2Review

TOEIC căn bản

Học phí 2.400.000đ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng

Khóa học TOEIC được thiết kế dành cho đối tượng học viên mong muốn luyện thi TOEIC nhưng không có kiến thức nền vững chắc, khóa học tạo tiền đề và củng cố kiến thức để đạt được mức điểm mục tiêu.

Thời gian học

Sáng thứ 23456 8h-9:30am
Sáng thứ 23456 10h-11h30am

Lớp 3-5-7 từ 6h30 -8h tối
Lớp 2-4-6 từ 6h30 -8h tối

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn