Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc - Khóa học Combo Complete TOEIC: Xóa mất gốc + TOEIC Basic + TOEIC Advanced (giải đề) | Edu2Review

Khóa học Combo Complete TOEIC: Xóa mất gốc + TOEIC Basic + TOEIC Advanced (giải đề)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

19 tuần

Combo complete TOEIC gồm các khóa học:

Học phí gốc: 3.470.000 đồng/combo

Học phí sau khi giảm (300.000 đồng): 3.170.000 đồng/combo

Học phí trung bình sau khi giảm: 667.000 đồng/4 tuần

Lợi ích khóa học