Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học Luyện thi KLPT | Edu2Review

Khóa học Luyện thi KLPT

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Thời lượng

3 tháng

Tổng quan khóa học:

  • 3 tháng: 36 buổi, 2h/ buổi
  • 1 buổi 2 đề, 60 đề cho 30 buổi
  • 2 tuần kiểm tra 1 lần

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá