Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học Tiếng Hàn cao cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn cao cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

3 tháng

Tổng quan khóa học:

  • Thời gian: 3 tháng - 36 buổi
  • Thời lượng: 3 buổi/tuần
  • Giáo viên: Người Việt và Người Hàn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá