Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

72 buổi

Tổng quan khóa học:

  • Cả khóa có 4 bài kiểm tra tương đương 4 buổi, trong đó kiểm tra giữa kì 3 bài và kiểm tra cuối kỳ 1 bài.
  • Lộ trình học: Thời gian học: 72 buổi , 1.5h/buổi, 1 buổi giao lưu đầu tiên, 60 bài 60 buổi, sau 10 bài có 1 buổi ngoại khóa thực hành và 1 buổi liên hoan kết thúc khóa, công bố điểm.
  • Giáo trình của trung tâm là chính (được xây dựng dựa trên các giáo trình tham khảo)
  • Tham khảo tài liệu các sách tiếng Hàn chuẩn và tài liệu khác

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá