Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

72 buổi

Tổng quan khóa học:

  • Cả khóa có 4 bài kiểm tra tương đương 4 buổi, trong đó kiểm tra giữa kì 3 bài và kiểm tra cuối kỳ 1 bài.
  • Lộ trình học: Thời gian học: 72 buổi , 1.5h/buổi, 1 buổi giao lưu đầu tiên, 60 bài 60 buổi, sau 10 bài có 1 buổi ngoại khóa thực hành và 1 buổi liên hoan kết thúc khóa, công bố điểm.
  • Giáo trình của trung tâm là chính (được xây dựng dựa trên các giáo trình tham khảo)
  • Tham khảo tài liệu các sách tiếng Hàn chuẩn và tài liệu khác

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá