Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

4 tháng

Tổng quan khóa học:

  • 4 tháng - 3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
  • Có 3 bài kiểm tra do giáo viên tự sắp xếp dựa trên khả năng và bài học và 1 bài kết thúc khóa
  • Học hết 3 bài sẽ ôn tập 1 lần và xong 10 bài sẽ có 1 bài kiểm tra
  • Có 1 đến 2 buổi cho các bạn học viên tập đánh máy chữ tiếng Hàn

Lợi ích khóa học