Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp linh động | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp linh động

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

40 buổi

Tổng quan khóa học:

  • Thời gian: 40 buổi/khóa
  • Thời lượng: 3 buổi/tuần, 1.5h/buổi.
  • Miễn phí giáo trình.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá