Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

4 tháng

Tổng quan khóa học:

  • Thời gian: 4 tháng - 3 buổi/ tuần, 1,5h/ buổi.
  • Giáo viên: Việt

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá