Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học TOPIK I | Edu2Review

Khóa học TOPIK I

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Tổng quan khóa học:

  • Khóa học sẽ ôn lại 1 số từ vựng cần nắm khi thi TOPIK I, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi TOPIK I
  • Đặc biệt là luyện đề thi với các dành câu thường gặp trong TOPIK I.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá