Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee - Khóa học TOPIK II | Edu2Review

Khóa học TOPIK II

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Tổng quan khóa học:

  • Khóa học sẽ ôn lại 1 số từ vựng cần nắm khi thi TOPIK II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi TOPIK II
  • Đặc biệt là luyện đề thi với các dành câu thường gặp trong TOPIK II

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá