Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha - Khóa học Tiếng Hàn dành cho người bận rộn | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn dành cho người bận rộn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Đối tượng

Hầu hết dành cho người đi làm không thể linh động trong việc quản lý thời gian.

Thời gian học

Sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Số lượng học viên

1 lớp học từ 10-13 học viên để đảm bảo chất lượng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá