Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

4 tháng

  • Mục tiêu: Nghe, nói, đọc, viết tốt, giao tiếp tốt trình độ sơ cấp.
  • Định hướng: Thi đỗ Topik I cấp 1, 2.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá