Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

4 tháng

  • Giảng viên: Giáo viên Việt – Thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hàn tại Hàn Quốc.
  • Định hướng sau khóa học: Nghe, nói, đọc, viết tốt, thi đỗ topik 1,2, giao tiếp tốt trình độ sơ cấp.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá