Trung tâm tiếng Hàn HWS - Thầy béo Choi Wonseok - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

37 buổi

Tổng quan khóa học

Giáo trình:

  • 15 bài sách Tiếng Hàn tổng hợp 1
  • Tài liệu riêng
  • Đầu ra: Đọc, viết, giao tiếp cơ bản

Ưu đãi:

  • Tặng giáo trình miễn phí
  • Tài liệu, bài kiểm tra...
  • Quyền lợi học ké miễn phí, bảo lưu khóa học, chuyển lớp
  • Đầu ra: nghe nói đọc viết, giao tiếp cơ bản tiếng Hàn
  • Giấy chứng nhận hoàn thiện khóa học sơ cấp 1 (phải thi)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn HWS - Thầy béo Choi Wonseok

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá